Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟ - ΒΡΑΔΥΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Προσοχή:  Οι Εγγραφές Άρχισαν και τελειώνουν στα μέσα του Σεπτέμβρη 2012.

Το ωράριο λειτουργίας των βραδυνών τεχνικών σχολείων είναι 7:20 με 10:40 το βράδυ. Σήμερα ονομάζονται ΕΠΑΛ...
Είναι μια πολύ καλή διέξοδος για τους μεγάλους σε ηλικία προκειμένου να αποκτήσουν 1) Πτυχίο κάποιας ειδικότητας και 2) το Απολυτήριο του Λυκείου. ΝΑΙ καλά διαβάσατε, οι απόφοιτοι στο τέλος της φοίτησης τους λαμβάνουν δυο έγγραφα, το πτυχίο της ειδικότητας και το απολυτήριο του Λυκείου.
Για τις περιοχές Δραπετσώνα, Κερατσίνι, Πέραμα, Νίκαια, Κορυδαλλός, Σαλαμίνα, μεγάλο μέρος του Πειραιά,  απευθυνθείτε στο εσπερινό ΕΠΑΛ Δραπετσώνας. Πιέστε εδώ για περισσότερα.

Δικαιολογητικά Εγγραφής
1. Τίτλος σπουδών π.χ. Απολυτήριο Γυμνασίου (πρωτότυπο) ή Υπηρεσιακό Σημείωμα μετεγγραφής αν πρόκειται για μετεγγραφή από άλλο σχολείο.
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του κηδεμόνα (για ανηλίκους μαθητές).
3. Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του μαθητή ή Πιστοποιητικό Γέννησης.
4. Δύο φωτογραφίες έγχρωμες πτυχίου ή διαβατηρίου.
5. Αίτηση εγγραφής του κηδεμόνα (συμπληρώνεται στο Σχολείο για ανηλίκους μαθητές).
6. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνεται στο Σχολείο).

Περιπτώσεις Εγγραφών
1. Στην Α' τάξη του ΕΠΑΛ εγγράφονται
α) Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή ενδεικτικού Γ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.
β) Μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.
γ) Μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης του 1ου κύκλου ΤΕΕ.
δ) Μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης των ΤΕΣ.
ε) Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ.
ζ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ.
2.Στην Α΄ Τάξη του ΕΠΑΛ μετεγγράφονται :
Μαθητές της Α΄ Τάξης του ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ
3. Στην Β΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ εγγράφονται:
α)Όσοι προάγονται από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
β) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β΄ Κύκλου ΤΕΕ.
γ) Μαθητές της Ε΄& ΣΤ΄ Τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
δ) Μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄& Γ΄ Τάξης του Γεν. Λυκείου, ΤΕΛ, Εν. Λυκείου, ΛΕΝ, ΕΠΛ.
ε) Μαθητές του 2ου Κύκλου ΤΕΕ.
στ)Προαχθέντες της Α΄ Τάξης των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.
ζ) Προαχθέντες της Δ΄ Τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων προς αυτές σχολών .
θ)Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.
ι) Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑΛ.
ια)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ.
ιβ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ
ιγ)Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ και των ισοτίμων προς αυτά σχολών.
ιδ)Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.
4.Στη Β΄ Τάξη του ΕΠΑΛ μετεγγράφονται :
α)Προαχθέντες της Α΄ Τάξης ΓΕ.Λ.
β)Μαθητές της Β΄ και Γ΄ ΓΕ.Λ.
5. Στην Γ΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ εγγράφονται:
α)Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ σε ειδικότητα του ίδιου τομέα.
β)Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ ΕΠΑ.Λ. ,στην ίδια ή άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα.

sv1ahh.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 0-3 ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΓΥΡΟ ΚΥΠΕΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣΠΕΔΑ

Επιτυχημένο ξεκίνημα για το γυναικείο μας τμήμα στον 1ο γύρο του κύπελου ΕΣΠΕΔΑ. Σε εκτός έδρας αγώνα, ο οποίος όμως διεξήχθη στο '...