Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015

Προς το παρόν, μετεξεταστέος

Καθαρή Δευτέρα σήμερα και τα πράγματα στον ελληνικό αθλητισμό μόνο ξεκάθαρα δεν είναι. Συμπληρώνουμε ένα μήνα διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και στον αθλητισμό δεν έχει γίνει το παραμικρό. Για να μην παρεξηγηθώ και μου χρεωθεί εμπάθεια, να ξεκαθαρίσω ότι η κριτική γίνεται λόγω υψηλών απαιτήσεων από το νέο καθεστώς και μόνο. Προς το παρόν, οι υψηλές προσδοκίες, δυστυχώς διαψεύδονται.
Αναρωτιέμαι αν ο Σταύρος Κοντονής έχει διαβάσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τον αθλητισμό, την οποία έχει συντάξει ο γγα, Τζούλιος Συναδινός. Μία πρόταση που έχει αρκετές ελλείψεις αλλά κινείται σε σωστά πλαίσια. Πιο σωστά από το σχέδιο νόμου του προηγούμενου υφυπουργού. Και όμως, αυτή η πρόταση δεν έχει τεθεί καν για διαβούλευση στην ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Μία πρόταση που περιεχει και άμεσα μέτρα, τα οποία παραθέτω δίχως να αλλάξω ούτε κόμμα.
Α. ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ Αξιοποιούμε τα παρακάτω χρηματοδοτικά εργαλεία και μεθόδους και λαμβάνουμε άμεσα τα παρακάτω μέτρα:
1. Θέσπιση αυτοτελούς κονδυλίου για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό από τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό και σταθερή ετήσια χρηματοδότηση των ερασιτεχνικών αθλητικών δραστηριοτήτων βάσει αναπτυξιακής λογικής. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011-2012-2013 και 2014)
2. Επέκταση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στον αθλητισμό, με έμφαση στην χρηματοδότηση προγραμμάτων για την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ούτως ώστε οι αθλητικές εγκαταστάσεις να γίνουν ενεργειακά αυτοτελείς και οικονομικά βιώσιμες. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ – κόστος λειτουργίας – ενεργειακά). Αξιοποίηση του ΠΔΕ και των Ευρωπαϊκών πόρων για τη δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών, για τον αθλητισμό στην εκπαίδευση, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και τον αθλητισμό για όλους, προκρίνοντας μικρά και χρηστικά αθλητικά κέντρα – προπονητήρια στις γειτονιές. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)
3. Επαναχάραξη της φορολογικής πολιτικής στον χώρο των υπηρεσιών αθλητισμού και αθλητικού θεάματος, με θέσπιση καθεστώτος ανταποδοτικότητας και παρακράτηση ποσοστού από τα κέρδη του επαγγελματικού αθλητισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΠΡΟΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ κ’ ΜΟΡΦΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)
4. Θέσπιση συγκεκριμένου ποσοστού 0,5% από τα κέρδη κάθε είδους στοιχηματικής πράξης που αναφέρεται σε αθλητική εκδήλωση (αθλητικός φόρος «Τόμπιν»)
5. Θέσπιση ποσοστού κατ’ έτος, υπέρ του ερασιτεχνικού αθλητισμού, της αθλητικής έρευνας και τεχνολογίας και του «αθλητισμού για όλους», επί της αξίας έκδοσης ή ανανέωσης των ιδιωτικών αδειών στοιχηματικών εταιρειών.
6. Έκδοση ειδικού «Αθλητικού Λαχνού» ανά 6μηνο.
7. Ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την είσπραξη όλων των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών των ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΤΑΠ προς το δημόσιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΠΑΕ)
Για την οικονομική διαφάνεια και για τον αυστηρό έλεγχο των εσόδων – εξόδων των αθλητικών φορέων
1. Θεσμοθετείται το σύστημα της «ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ», το οποίο απευθύνεται στις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες και περιλαμβάνει τους ποιοτικούς – αναπτυξιακούς όρους, τα αντικειμενικά μετρήσιμα κριτήρια και τα χρονικά διαγράμματα υλοποίησης, βάσει των οποίων χρηματοδοτούνται (πχ. ανάπτυξη βάσης, μαζικότητα, αποτελέσματα κλπ), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, Βασικές αρχές – κριτήρια)
Παράλληλα καθιερώνεται «ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ», (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 – ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΩΝ) στο οποίο ορίζεται επακριβώς η έννοια του «αυτοδιοίκητου» στον αθλητισμό. Η πολιτεία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, τη τήρηση των συνταγματικών επιταγών, της νομιμότητας, του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου (ποινικού και αθλητικού) το οποίο υπερισχύει έναντι των κανόνων των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών και της βιομηχανίας του θεάματος. Επίσης περιγράφονται οι προγραμματικοί στόχοι των ομοσπονδιών, οι υποχρεώσεις τους, καθώς και η επιπλέον συμβολή της πολιτείας με σκοπό την πλήρη αποκοπή των ομοσπονδιών από τον ομφάλιο λώρο της εμπορευματοποίησης, με:
 Παραχώρηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των διοικητικών τους υπηρεσιών και τον περιορισμό των ανελαστικών δαπανών.
 ανάληψη αλλά κι έλεγχο του κόστους προετοιμασίας των εθνικών ομάδων και τα έξοδα συμμετοχής σε επίσημες, διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις
 ανάληψη του μισθολογικού κόστους των εργαζομένων στις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες.
2. Αναδιατάσσονται οι οικονομικές σχέσεις του αθλητικού σωματείου με την πολιτεία. Τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία απολαμβάνουν οικονομικής ενίσχυσης απευθείας από την ΓΓΑ, βάσει σύνθετων κριτηρίων (ετήσια αντικειμενική αξιολόγηση της αγωνιστικής δραστηριότητας, επιβολή ή όχι διδάκτρων σε αθλούμενους και γονείς, χρήση ιδιωτικών ή δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων), κατόπιν αυστηρού ελέγχου και οικονομικού απολογισμού (έσοδα-έξοδα). Οι οικονομικές ενισχύσεις δίνονται μέσα από ειδικούς κωδικούς και δεν επιτρέπεται να διατεθούν για άλλους σκοπούς, πέραν των ανελαστικών τους δαπανών (μισθοδοσία προσωπικού και προπονητικής ομάδας, συντήρηση γραφείων, εντευκτηρίου), της προμήθειας αθλητικού υλικού, των αναγκών μετακίνησης και διαμονής των αθλητικών αποστολών.
Το αθλητικό σωματείο ως βασικό κύτταρο του αγωνιστικού αθλητισμού, εκτός από την ετήσια οικονομική επιχορήγηση, ενισχύεται με ανταποδοτικά οφέλη, όπως για παράδειγμα:
 Ειδικά τέλη μεταφοράς αθλητικών αποστολών, και απαλλαγή στις επιδοτούμενες γραμμές στη νησιωτική χώρα
 Ατέλεια ή ελάφρυνση κόστους μεταφοράς αθλητικού εξοπλισμού
 Συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις στη βάση διακρατικών συμφωνιών
 Εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποδομής και αθλητικών
 Ειδικά τιμολόγια για τις ανελαστικές δαπάνες, (ηλεκτρικό, νερό, τηλεπικοινωνίες, καύσιμα θέρμανσης, αέριο)
 Δυνατότητα χρήσης δικτύου δημόσιων εργομετρικών εργαστηρίων και επιστημονικής υποστήριξης
3. Ο επαγγελματικός αθλητισμός (ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΤΑΠ) όσον αφορά τις οικονομικές του λειτουργίες, εμπίπτει άμεσα στις αρμοδιότητες των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, των οικονομικών και άλλων ελεγκτικών μηχανισμών της πολιτείας και στους μηχανισμούς ελέγχου υπηρεσιών θεάματος. Καμιά άμεση, ούτε έμμεση μέσω των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, επιχορήγηση των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών δεν επιτρέπεται. Απόλυτη τήρηση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των ΠΑΕ. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε οικονομική επιβράβευση από την πολιτεία σε αθλητές συμβεβλημένους με επαγγελματικά συμβόλαια με ανώνυμες αθλητικές εταιρείες (ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΤΑΠ).
4. Διενεργείται άμεσος Διαχειριστικός και Οικονομικός Έλεγχος όλων των εποπτευόμενων φορέων και των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών. Συγκροτείται άμεσα το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ισχυροποιείται κι εφαρμόζεται ανελλιπώς το πλαίσιο τακτικών ελέγχων νομιμότητας και σκοπιμότητας στη διαχείριση των δημόσιων πόρων.


Τί έχει γίνει από όλα αυτά τα άμεσα μέτρα; Απολύτως τίποτα. Το τελευταίο κομμάτι στο οποίο αναφέρεται ο «άμεσος Διαχειριστικός και Οικονομικός Έλεγχος όλων των εποπτευόμενων φορέων και των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών», φαντάζομαι δεν έχει καμία σχέση με τις επισκέψεις τους υφυπουργού στις ομοσπονδίες για προσωπική του ενημέρωση, η οποία καταλήγει σε χειραψίες και εθιμοτυπικές ανακοίνωσεις μέσω του γραφείου Τύπου.
Κάτι δε λειτουργεί σωστά στην ηγεσία του αθλητισμού και την πληρώνει ο ίδιος ο αθλητισμός. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει την αλλαγή και έχει φέρει αισιοδοξία σε όλους τους τομείς. Το ίδιο ισχύει και για τον αθλητισμό. Υπάρχουν υψηλές προσδοκίες από τη νέα ηγεσία του υφυπουργείου, το οποίο πρέπει επιτέλους να πάρει μπρος. Έχω γίνει κουραστικός να το γράφω συνεχώς, αλλά επαναλαμβάνω αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία για να ξεφορτωθεί επιτέλους ο ελληνικός αθλητισμός τα βαρίδια του παρελθόντος. Όλους αυτούς τους παράγοντες που δεν εξυπηρετούν τα αθλήματα τους στο παραμικρό και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα έσοδα.
Καλή Σαρακοστή κύριε υφυπουργέ…
sportsfeed.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 0-3 ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΓΥΡΟ ΚΥΠΕΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣΠΕΔΑ

Επιτυχημένο ξεκίνημα για το γυναικείο μας τμήμα στον 1ο γύρο του κύπελου ΕΣΠΕΔΑ. Σε εκτός έδρας αγώνα, ο οποίος όμως διεξήχθη στο '...