Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ


Δόθηκε στη δημοσιότητα το κείμενο των αλλαγών στα ΑΕΙ που εισηγείται το Υπουργείο Παιδείας και τέθηκε προς διαβούλευση στη Σύνοδο των Πρυτάνεων που διεξάγεται στο Ρέθυμνο. Χρηματοδότηση, διοίκηση και πρόγραμμα σπουδών οι σημαντικότερες αλλαγές
Στη Σύνοδο των πρυτάνεων των ΑΕΙ όλης της χώρας, στο Ρέθυμνο, δόθηκε το τελικό κείμενο των προτάσεων του Υπουργείου Παιδείας, για τις θεσμικές αλλαγές στην εκπαίδευση, που περιλαμβάνει διοικητικές, οργανωτικές και εκπαιδευτικές τροποποιήσεις και αποτελούν δέσμη σημαντικών αλλαγών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κορωνίδα τις αλλαγές στη χρηματοδότηση των ΑΕΙ.
Οι αλλαγές που τέθηκαν ως κείμενο διαλόγου, πάνω στο οποίο θα γίνει η δημόσια διαβούλευση είναι:
*Η δημιουργία οργάνων που θα διαχειρίζονται τα οικονομικά κάθε ιδρύματος ξεχωριστά και προβλέπεται να λειτουργούν με υψηλή αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, και θα υπόκεινται σε ουσιαστική λογοδοσία.
Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται η μετάβαση από το σημερινό σύστημα σε αυτό της διοίκησης από το Συμβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο κάθε Ιδρύματος. Στόχος της διαβούλευσης είναι ο λεπτομερής προσδιορισμός της σύνθεσης, της συγκρότησης και της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργάνων της νέας διοίκησης των Ιδρυμάτων, ώστε να πληρούνται οι συνθήκες για την αποτελεσματική, διαφανή και ποιοτική τους λειτουργία.
Σύνθεση των συμβουλίων διοίκησης
*Το Συμβούλιο Διοίκησης προτείνεται να αποτελείται από άμεσα εκλεγμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος, εξωτερικά μέλη, φοιτητές και εκπροσώπους του διοικητικού προσωπικού. Τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου είναι σημαντικές προσωπικότητες που έχουν διακριθεί σε διάφορους τομείς της επιστήμης, των γραμμάτων, των τεχνών και της ευρύτερης κοινωνίας, τα οποία επιλέγονται ως άτομα και όχι ως ex ufficio εκπρόσωποι φορέων ή οργανισμών. Στόχος είναι η δημιουργία ισχυρών δομών που θα εγγυώνται τις ξεκάθαρες αρμοδιότητες και την αποφυγή φαινομένων δυαρχίας.
*Δημόσια ειδική υπηρεσία ή ανεξάρτητη αρχή αναλαμβάνει τη διαχείριση και κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης στα Ιδρύματα, την κοστολόγηση των υπηρεσιών, την επεξεργασία σχετικών δεικτών και προτύπων και τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από τα Ιδρύματα.
*Θεσμικοί κανόνες με κίνητρα για χορηγίες ή δωρεές και αξιοποίηση της περιουσίας των Ιδρυμάτων.
*Αλλαγή στην εσωτερική οργάνωση των Ιδρυμάτων και των προγραμμάτων σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας προσδοκά σε πτυχίο με αντίκρισμα που θα δίνει ελευθερία εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών για τους φοιτητές.
*Δομικές αλλαγές στα προγράμματα σπουδών, για τα οποία έχει πλέον ευθύνη η σχολή, με ποιότητα διεθνούς εμβέλειας που εξασφαλίζεται. Καθιερώνονται διαδικασίες πιστοποίησης από διεθνούς σύνθεσης επιτροπές επιστημόνων και με διδακτικό προσωπικό με επιστημονική αναγνώριση και αφιερωμένο στα καθήκοντά του.
*Ο νέοι φοιτητές εισάγονται σε Σχολές ή ανάλογα με τις συνθήκες σε Εκπαιδευτικά Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό ίδρυμα). Εντάσσονται στα επιμέρους προγράμματα σπουδών της Σχολής, μετά από το τέλος του πρώτου έτους, ανάλογα με τις επιδόσεις και τις προτιμήσεις τους. Σκοπός είναι η ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών μεταξύ προγραμμάτων σπουδών (στη Σχολή, το Ίδρυμα και άλλα Ιδρύματα της χώρας αλλά και στο εξωτερικό).
Νέα κριτήρια αξιολόγησης προσωπικού
*Το διδακτικό προσωπικό κρίνεται, αξιολογείται και εξελίσσεται με διαδικασίες που δεν επιτρέπουν σε κανέναν την αμφισβήτηση της επιστημονικής τους αξίας. Αναπροσδιορίζονται οι βαθμίδες του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Θεσμοθετείται η δυνατότητα ταυτόχρονης υπηρεσίας σε ελληνικό και ΑΕΙ άλλης χώρας.
*Δημιουργείται Εθνικό Πανεπιστημιακό Κέντρο μέσω του οποίου στηρίζονται οι επιστημονικές και τεχνολογικές καινοτομίες των Ιδρυμάτων, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα πνευματικά τους δικαιώματα.
*Σε κάθε Πανεπιστήμιο θεσμοθετούνται Σχολές Μεταπτυχιακών Σπουδών, που οργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης, οργανωμένα προγράμματα διδακτορικών σπουδών και απονέμουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
*Τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση των σπουδών, τις διαδικασίες εξετάσεων και φοίτησης εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του κάθε Ιδρύματος, μέσα σε ευρύ πλαίσιο που ορίζει η πολιτεία.
*Τα ΑΕΙ προσφέρουν αυτοτελώς ή μέσω των Ινστιτούτων τους προγράμματα Διά Βίου Μάθησης. Τα προγράμματα προσφέρονται είτε στους χώρους του Ιδρύματος, είτε εκτός του Ιδρύματος είτε εξ αποστάσεως, σύμφωνα και με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για γνώση και νέες σύγχρονες δεξιότητες.
Αναδημοσίευση από news247.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 0-3 ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΓΥΡΟ ΚΥΠΕΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣΠΕΔΑ

Επιτυχημένο ξεκίνημα για το γυναικείο μας τμήμα στον 1ο γύρο του κύπελου ΕΣΠΕΔΑ. Σε εκτός έδρας αγώνα, ο οποίος όμως διεξήχθη στο '...