Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

NEO VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 18 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ


Από τη χορηγό εταιρία του συλλόγου μας ACADEMY SKILLS, ανακοινώνεται, ότι:
Περισσότερες πληροφορίες στο academyskills.gr

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 8.000 ανέργους, ηλικίας από 18 έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων.
Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης, 80 ωρών
Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων 420 ωρώ, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό.
Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής Καθοδήγησης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων, τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 8.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών:
Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ Πανεπιστημίων Εξωτερικού, με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για πληροφορίες: www.insete-training.gr


Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(Γυμνασίου,Λυκείου, ΙΕΚ)

Οφέλη επιχειρήσεων
Πλήρης απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού σε ειδικότητες του κλάδου, που η επιχείρηση θα επιλέξει, κατόπιν επιλογής σας, για διάστημα έως 5 μηνών χωρίς κανένα κόστος (μισθολογικό – εργοδοτικό)
Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μόνιμο προσωπικό, μετά την πάροδο των 5 μηνών απασχόλησης.

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν:
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις , επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης,επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις ,εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας ,επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρίνων, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του ΣΕΤΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου